Przejdź do treści
Slider_2023-12_01
Slider_2023-12_02
Slider_2023-12_03
Przejdź do stopki

Historia Parafii

Treść


Parafia w Łukawcu została erygowana 1 VII 1754 r. przez bpa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego i wydzielona z parafii lubaczowskiej. Do nowej parafii przydzielono wsie: Szczutków, Bihale, Nową Groblę, Kobylnicę Ruską i Wołoską. W r. 1785 parafia liczyła 506 wiernych. W 1787 r. Łukawiec znalazł się w granicach archidiecezji lwowskiej. Z parafii w 1792 r. wydzielono nową placówkę w Potoku Jaworowskim, do której dołączono Kobylnicę Ruską i Wołoską. Dla nowoerygowej parafii Bp Sierakowski ufundował także kościół, konsekrowany 6 I 1757 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego, o czym świadczy belka tęczowa z inskrypcją fundacyjną. Prawdopodobnie kościół został przeniesiony z Lubaczowa, gdyż już w 1794 r. był remontowany, a znajdujące się w nim ołtarze: główny i dwa boczne oraz ambona w stylu ludowego baroku pochodzą z końca XVII wieku. W 1857 r. parafia uzyskała prawo odprawiania dwóch odpustów: w maju i wrześniu, związanych z kultem Krzyża Świętego, którego relikwie znajdują się do dnia dzisiejszego w parafii.

Świątynię wielokrotnie odnawiano. W trakcie remontu w latach 1948-1950 zmieniono formę wieżyczki z kopuły na sygnaturkę. Dwa lata później kościół został pomalowany wewnątrz i otrzymał polichromię o motywach geometryczno-roślinnych, wykonaną przez znanego malarza przemyskiego Mariana Strońskiego. Ten sam artysta namalował obrazy nawiązujące do wezwania kościoła: Pokłon Trzech Króli i Chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie remontu w latach 1974-1975 rozbudowano przedsionek, a w roku 2007 świątynia została całkowicie odnowiona zewnętrznie.

Obecny kościół parafialny, pw. NMP Królowej Polski, murowany, jednonawowy, w nowoczesnym stylu, wg projektu inż. Henryka Stawickiego z Krakowa, został poświęcony przez, bpa Mariana Jaworskiego 16 IX 1990 r.  Bbudowany w latach 1981-1990 ciągle jest upiększany. W 2013 r. powstała w nim kaplica ku czci św. Jana Pawła II, z relikwiami Świętego Papieża oraz pamiątkami po papieżu, m.in.: ornat, mitra, sutanna, buty, piuska, mszał, kielich a także talerze, filiżanki i sztućce z papieskim herbem. Parafia otrzymała też złoty różaniec, jako dar Ojca Świętego dla Matki Bożej. Na jubileusz 25-lecia  koronacji Cudownego Obrazu MB Łukawieckiej wykonano nowy ołtarz, w którym umieszczono poddany konserwacji obraz. Został także namalowany nowy obraz przedstawiający Pokłon Trzech Króli, który przy dźwięku fanfar odsłania i przysłania cudowny obraz.

109875