Przejdź do treści
4
3
5
Przejdź do stopki

Historia Parafii

Treść


Myśl o utworzeniu parafii w Łukawcu powstała w czasie wizytacji w Lubaczowie w 1744 r. przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego (1742 - 1759). Powodem, który skłonił biskupa do tegoż zamiaru, była znaczna odległość (12 km) wsi Łukawiec od kościoła parafialnego w Lubaczowie.


Parafia w Łukawcu została erygowana w dniu 1 lipca 1754 r. przez biskupa przemyskiego W. H. Sierakowskigo i wydzielona z parafii lubaczowskiej. Odnośny dekret wydał biskup w Lubaczowie, wyznaczając na utrzymanie proboszcza pewne grunta z dóbr biskupich i pensję 300 złotych polskich zabezpieczoną na dochodach karczmy łukawieckiej. Kwota ta wypłacana była każdorazowo w święto Jana Chrzciciela. Ponadto, proboszcz łukawiecki posiadał prawo do dziesięciny we wsiach Łukawiec, Szczutków i Bihale, prawo wolnego korzystania z pastwisk oraz prawo wyrębu drewna w lasach biskupich. Do nowej parafii przydzielono wsie: Szczutków, Bihale, Nową Groblą, Kobylnicę Ruską i Wołoską. Wszystkie te wsie, podobnie jak Łukawiec, należały wcześniej do parafii w Lubaczowie  . W 1787 r. Łukawiec znalazł się w granicach archidiecezji lwowskiej.  Z parafii łukawieckiej w 1792 r. wydzielono nową placówkę parafialna lokowaną w Fehibachu (obecnie Potok Jaworowski) z wioskami Kobylnica Ruska i Wołoska.

W chwili obecnej do parafii w Łukawcu należą następujące miejscowości: Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Szczutków. Na terenie parafii Łukawiec utworzono dwa kościoły filialne: w Szczutkowie (1960) i Majdanie Lipowieckim (1986).

 

35979